VVS – energieffektivisering viktigt för klimatet

Vi lever i en stor lyx när det kommer till hur vi lever i ett modernt land som Sverige. Många tar för givet att ha tillgång till en behaglig inomhusmiljö, där allt från värme i rummen till värmen på vattnet kan justeras. Men detta kommer inte som en skänk från ovan, utan kräver mycket tanke och praktisk färdighet för att fungera. Begreppet VVS (rörmokare och vvs) står för ventilation, värme och sanitet, och är det verksamhetsområde som täcker alla dessa både förnödenheter och bekvämligheter som vi associerar med hemmet (man kan lätt tro att ett av V:na står för vatten, men vatten ingår istället i sanitet). Inom området krävs insatser från både VVS-ingenjörer samt VVS-montörer.

Arbetsroller inom VVS

En VVS-ingenjör arbetar med att designa och beräkna kring energisystemen som berör ventilation, värme och sanitet i allt från bostäder till industrier. Ofta arbetar de med ett ritprogram som heter CAD för detta ändamål, där man kan designa de olika systemen i 3D för att få en större precision. En VVS-montör arbetar istället med att realisera ingenjörens ritningar genom att installera och reparera energisystem i olika typer av fastigheter. De jobbar mycket med olika typer av rör, men även med värmepumpar, varmvattenberedare, elpannor och fläktar.

Stor energiförbrukning i fastigheter

I Sverige så står bostäder och lokaler för mer än en tredjedel av Sveriges totala energiförbrukning, vilket gör frågan om hur man kan effektivisera VVS-system energimässigt högst aktuellt. Med potentiellt stora klimatförändringar i horisonten ställs större och större krav på hur väl vi använder den energi vi har till olika ändamål som exempelvis VVS. Om man kan få ner energiförbrukningen från lokaler och hushåll genom att energieffektivisera de olika systemen inom VVS skulle det vara en stor vinst för klimatet. Byggnader håller oftast länge, ibland i flera hundra år, så hur man designar energisystemen i dagens nybyggnationer kommer ha effekt på vår energiförbrukning i många år framöver. Där kan olika VVS-lösningar bidra mycket genom användning av olika styr- och reglersystem i dessa byggnader. Genom att använda den typen av system så kan man undvika att slösa energi, där lokaler och bostäder till exempel värms upp när det inte behövs eller värms upp mer än nödvändigt. Det är inte bara vid nybyggnationer som effektiva styr- och reglersystem kan spela en stor roll för att minska energiförbrukningen. Även i äldre fastigheter kan man spara mycket energi genom att byta ut gammal utrustning mot ny och mer effektiv.

Ett viktigt steg för framtiden

Detta är bara ett av många viktiga områden där VVS kan bidra när det kommer till framtidens energianvändning. Genom att effektivisera hur vi använder energi i fastigheter kan vi dra ner på hur mycket energi vi behöver överlag, vilket är ett väldigt viktigt steg mot en klimatsmart framtid – här kan VVS spela en stor roll!