Det är nästan att man glömmer det. Men faktum är att elektrikerna kan tillhöra det viktigaste yrket i samhället. Vare sig det rör sig om en nödsituation, eller bara för att få vardagen att fungera, så behövs elektriker. 

Olika former av elektriker – med liknande utbildningar 

Generellt går det att påstå att det finns en och samma utbildning för att bli elektriker, trots att det går att jobba som elektriker på olika sätt. Det enklaste är att dela upp yrket i fyra kategorier. Några av de som jobbar med det här arbetet fokuserar helt och hållet på industrier och fabriker. Det kan handla om att de servar maskinerna som finns i lokalerna, och även lagar de som går sönder eller får problem. För att anlita elektriker sök på “pris för elektriker göteborg“.

För att arbeta med det krävs oftast en vanlig elektrikerutbildning – likt den som brukar erbjudas på en gymnasieskola. Men med den utbildningen kan du göra väldigt mycket mer inom det här yrket. Till exempel kan man bli serviceelektriker. Det här är en växande gren inom yrket som har blivit populärt av flera anledningar. Bland annat eftersom det är mycket eftertraktat. Som installationselektriker behövs man i många fall, framför allt när det kommer till produktioner av bostäder. För att kunna flytta in och bo i ett lägenhetshus krävs det att elektricitet är installerat, och det är just det här som dessa installationelektriker sysslar med. 

De utför dock inte någon service generellt, likt industrielektrikerna gör, eller servicelektrikerna. Just dessa typer av elektriker fokuserar stora delar av sitt yrkesliv på att serva det som redan finns. Det kan dock handla om olika saker som de servrar. Till exempel en hiss som är trasig i en byggnad. Det kan även röra sig om vanliga strömavbrott i ett bostadshus eller något liknande. Dock kan en serviceelektriker även stå för en del mindre utbyggnader av tidigare redan befintliga delar av en anläggning. 

Det är enkelt att förstå varför elektriker har en viktig betydelse för samhället. Det här yrket står för några av de viktigaste arbetena man kan tänka sig, vilket redan har beskrivits. Allt det här är några enklare förklaringar till varför yrket dessutom fortsätter att växa. Bland gymnasieutbildningar är det en av de populäraste som finns. Det finns en el/elektriker-utbildning på praktiskt taget varje gymnasium i hela Sverige. Tillsammans med de klassiska utbildningarna som samhäll, natur och bygg är därför el ett program som anses vara bland de populäraste elektriker tjänster. 

En annan anledning till att yrket är så uppskattat är att många elektriker beskriver det som omväxlande och stimulerande. Man blir sällan stillasittande och även om arbetsuppgifterna ter sig lika teoretiskt, är de oftast väldigt olika i praktiken när man väl sysslar med det. 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *